Legge til varianter

Et produkt kan komme i forskjellige varianter. Dette kan for eksempel være farge, størrelse eller annet. Ved å legge til en nedtrekksmeny med forskjellige varianter på produktsiden, kan vi lettere skille mellom de ulike variantene. Gjør følgende for å legge til varianter:

  1. Gå til Produktkatalog -> Produkter
  2. Finn ønsket produkt i listen og trykk på Produkter - Rediger
  3. På redigeringssiden velger du «Varianter«:
   Produkter - Varianter

 

 • Dersom man har brukt varianter som passer før, kan man velge disse i listen:
  Produkter - Tidligere brukte varianter
  Dersom man ikke har brukt varianter som passer før, kan man lage en ny variant ved å trykke på Produkter - Lag en ny variant
 • Velg navn for varianten, samt hvordan den skal bli presentert i nettbutikken
 • Trykk på Produkter - Lag ny variant, Oppdater
 • For å gi varianten verdier, velg Lag ny verdi:
  Produkter - Lag ny verdi
 • Velg navn på verdien:
  Produkter - Variantnavn
 • Trykk på Produkter - Lag ny variant, Oppdater
 • Gjenta til varianten har alle ønskede verdier
 •  Trykk på Produkter - Legg til variant  for å gi produktet varianten
 •  I listen til den nye varianten, så vil ikke alle verdiene være aktivert. Trykk derfor på Produkter - verdi hake for å legge til en og en av de andre verdiene til alle ligger i listen:
  Produkter - Varianter, legge til verdi
 • Dersom det er forskjellig pris eller vekt på variantene, så fylles dette inn her. I tillegg sorteres også rekkefølgen på verdiene i nedtrekksmenyen på produktsiden her. Bruk verdier fra 0 og opp, hvor 0 vil bli sortert øverst i nedtrekksmenyen.
  Produkter - verdiinfo
 • Trykk på Produkter - Lag ny variant, Oppdater
  Variantene vil nå være tilgjengelig på produktsiden(e):
  Produkt - Nedtrekksmeny