Mystore Partner Program – Vilkår & betingelser2017-10-12T13:37:53+02:00

Vilkår & betingelser

Ved å ta del i Mystore.no Partner Program, godkjenner du denne avtalen. Avtalen er bindende mellom deg, som en partner (definert under seksjon 1), og Mystore.no AS (“Mystore.no”). Mystore.no reserverer rettigheten til å oppdatere og endre avtalen ved å oppdatere denne siden. Ved større endringer vil partner bli informert per e-post.

Du må lese og godkjenne alle deler av avtalen og dens vilkår, før du blir en partner.

 

 1. Definisjoner

 

TJENESTEN(E)

Tjenesten(e) er en fellesbetegnelse for hosting Tjenesten(e) og andre tjenester. Hosting tjenester består av flere tjenester som hosting av nettbutikk (“Mystore Nettbutikk”), hosting av datakasse (“Mystore Datakasse”) og hosting av integrasjoner etc. Andre tjenester er apps, design, betalingsløsning (“Mystore Payments”) etc.

 

LEVERANDØREN

Mystore.no AS (org.nr. 914 083 095) er Leverandøren, også benevnt som Mystore og Mystore.no.

 

PARTNER

Partner omhandler selskaper som har godkjent vilkår og betingelser, og som er en del av Mystore.no Partner Program. Ulike type partnere:

 1. Kundepartner er en partner som promoterer Mystore.no sine tjenester til sluttkunder.
 2. Teknologipartner er en partner som utvikler design og/eller apps for videresalg i Mystore.no sin Designstore og/eller Appstore.

PARTENE

Mystore.no og Partner er i fellesskap benevnt Partene.

 

PARTNERBUTIKK

Partnerbutikk omhandler nettbutikker på Mystore.no sin plattform benyttet av partner for utvikling.

 

AVTALEN

Avtalen mellom Partner og Mystore.no er de vilkår og betingelser som er akseptert av Partner, samt annen skriftlig informasjon gitt på Mystore.no Partner Program sine hjemmesider og per e-post.

 

KUNDE

Med Kunden forstås alle fysiske så vel juridiske personer (selskaper) som har inngått Avtale for bruk av Tjenesten(e) eller Produkter utviklet eller levert av Mystore.no, også Tjenester som er utviklet  av Teknologipartner.

 

KUNDELEAD

Kundelead er potensielle kunder som er oversendt fra kundepartner til Mystore.no.

 

KUNDEDATA

Kundedata omhandler informasjon knyttet til kunde.

 

PROGRAM

Program omhandler programmet for partnere til Mystore.no, hvor partner får tilgang til ressurser, plattform og innsikt for å muliggjøre salg.

 

MYSTORE.NO API

Mystore.no API omhandler all programvare (inkludert rutiner, datastrukturer, objekt klasser, protokoller, programmer, utviklingsverktøy, maler, bibliotek, filer o.l.), oppdateringer, informasjon, data, dokumentasjon og all annen informasjon, både materiell og immateriell.

 

MYSTORE APPS

Mystore Apps omhandler Mystore.no sin appstore, hvor kunder kan kjøpe og installere apps for deres butikker, som til enhver tid finnes på: apps.mystore.no.

 

MYSTORE DESIGNSTORE

Mystore Designstore omhandler Mystore.no sin designstore, hvor kunder kan kjøpe og bestille designmaler for deres butikker. Oppdaterte designmaler finnes på: themes.mystore.no.

 

DESIGN

Design benyttes her om maler og temaer som kunder kan kjøpe, bestille, redigere og benytte som design i nettbutikk.

 

 1. Partnerens ansvar

2.1 Markedsaktiviteter

 1. Partner dekker alle kostnader og utgifter knyttet til partnerens markedsføring og kommunikasjon til markedet om Mystore.no og selskapets tjenester.
 2. Partner skal aldri markedsføre på en måte som kan gi mottaker inntrykk av at Mystore.no står bak utsending, eller er tilknyttet markedsføring på noen måte. Ved ønske om å inkludere Mystore.no i markedsføringen, må godkjenning fra Mystore.no foreligge.
 3. Partner skal aldri representere eller gi inntrykk om representasjon av Mystore.no i noen medier eller kanaler.
 4. Partner skal ikke utøve markedsføring med materiell fra Mystore.no (logo, slagord o.l.) uten samtykke på forhånd.
 5. Partner skal ikke utøve markedsføring basert på Mystore.no sine kampanjer, tilbud eller lignende. Skal partner ha ønske om å knytte markedsføringen opp mot Mystore.no på denne måten, må samtykke foreligge. Dette inkluderer å by på nøkkelord/”keywords” som kan knyttes til varemerket Mystore.no eller misstavelser og lignende.
 6. Partner skal alltid inkludere kontaktinformasjon og mulighet for å avslutte abonnementet ved utsending av nyhetsbrev til kunder.
 7. Partner skal alltid følge lover, regler, bransjenormer og skjønn ved markedsføring. Aktiviteter i alle kanaler skal aldri fremstå som “spamming” for kunde, herunder også e-post definert som “spam” til mottakere som ikke har gitt samtykke til å motta slike meldinger.
 8. Sørge for at personale har tilstrekkelig god kjennskap til Mystore.no´s Tjenester, slik at salg av Tjenesten(e) blir gjort på en god måte.

 

2.2 Partnerens informasjonsplikt

 

Partner skal til enhver tid, i enhver anledning, informere Mystore.no om hendelser, aktiviteter eller annet som kan lede til krav, saksgang eller ansvar for Mystore.no fra tredjeparter.

 

2.3 Andre vilkår for partner

 1. For å bli en partner, må partneren ha fylt ut og sendt inn søknadsskjema for Mystore.no Partner Program med all nødvendig og essensiell informasjon, samt godta vilkår og betingelser knyttet til programmet. Søknad må deretter ha blitt godkjent av Mystore.no.
 2. Om du har meldt deg inn som en partner av Mystore.no på vegne av din arbeidsgiver, er det din arbeidsgiver som vil fremstå som partner. Arbeidstaker må i så tilfelle inneha rettighet og autoritet til å binde arbeidsgiver til programmet og dets vilkår og betingelser.
 3. Partner forstår og samtykker at det er partner som er ansvarlig for sin egen prestasjon knyttet til alle deler av programmet.
 4. Partner forstår og samtykker Mystore.no sin oppbevaring av informasjon om partner og dens kunder.
 5. Partner forstår og samtykker at det er kun partner som skal ha tilgang til, samt benytte seg av Mystore.no API. Denne skal verken deles med andre parter, eller tas med ut av avtalen mellom partner og Mystore.no. Ved mislighold av dette vil partner plikte til å tilbakebetale eventuelle fortjenester som er opptjent ved bruk av partners Mystore.no API utenfor avtalen.

 

2.4 Særlige vilkår for kundepartner

 1. Kundepartner kan i ulike perioder motta tilgang til dedikerte landingssider, lenker og skjemaer for generering av leads (“lead skjema”) for henvisning av kundelead. Når et kundelead har vært gjennom lead skjema vil Mystore.no følge opp kundeleadet eksklusivt. Ved avtaleinngåelse mellom Mystore.no og kundelead, vil kundepartner motta kommisjon i forhold til punkt 3.
 2. Kundelead omhandler her potensielle kunder som kommer gjennom dedikerte landingssider, skjemaer o.l., gjennomfører kjøp av tjenester som et direkte resultat av kundepartners påvirkning og som ikke er eller har vært kunde av Mystore.no. Slike potensielle kunder vil utgjøre grunnlag for utregning av kommisjon for kundepartner.
 3. Kundepartner kan i perioder motta markedsmateriell fra Mystore.no for promotering av tjenesten(e) som en del av programmet. Promotering med tilgjengeliggjort materiell må til enhver tid følge andre vilkår og betingelser gitt i avtalen, og kan ikke endres/justeres på noen måte. Mystore.no vil ikke stå ansvarlig for budskap som måtte komme frem av missforståelser eller tilhørende informasjon som tekst, bilde eller annet. Materialet vil til enhver tid være en eiendel av Mystore.no.

 

 1. Kommisjon og betaling

3.1 Plan for inntektsfordeling

 

KundepartnerTeknologipartner

 

0 – 5 butikker15% månedlig kommisjonMystore Apps70% kommisjon på engangsprisen og/eller månedsprisen for hver app eller hver integrasjon som du selger gjennom Mystore Apps.
5 – 15 butikker20% månedlig kommisjonMystore Designstore70% for hver designmal du selger via Mystore Designstore.
Du er ansvarlig for retting av feil eller mangler som måtte oppstå i koden, samt eventuelle oppdateringer av denne. Partner har også supportansvar for saker som direkte omhandler designet.
15 – 25 butikker25% månedlig kommisjon
25- 50 butikker30% månedlig kommisjon
50 – -> butikker35% månedlig kommisjon

 

*  For hver kunde du refererer til Mystore.no vil du få en prosentvis kommisjon som utbetales månedlig så lenge kunden er en Mystore-kunde. Kommisjonsprisen beregnes ut i fra hvor hvilken butikkpakke kunden har hos Mystore.no og månedsprisen på denne pakken.
Eksempel: Dersom den første kunden som du har referert til oss velger pakken Corporate til kr 2999,- per måned så vil du få 20% av dette beløpet utbetalt hver måned i hele kundens levetid hos Mystore.no.
** For hver Mystore.no kunde som kjøper en designmal av deg vil du få 70% kommisjon av salget.

Eksempel: Dersom en kunde kjøper en designmal til 10 000 kr, så vil du få utbetalt 70% av dette måneden etter at kunden har betalt for designet.

 

3.2 Utbetaling

 1. Mystore.no foretar utbetaling til partner av opptjent inntekt én gang pr. kalendermåned.
 2. Ved mangel eller feil i utbetaling til partner, forbeholder Mystore.no retten til å korrigere utbetaling i påfølgende måned.

 

3.3 Annen betalingsinformasjon

 1. Alle inntekter og utbetalinger kan bli analysert ved mistanke om svindel og risiko. Utbetalinger kan bli stoppet i perioden analyse foregår.
 2. Mystore.no skal ikke bli belastet med gebyr i tilfeller som:
  1. utbetalinger av inntekt til partner fra Mystore.no
  2. refundert eller korrigert utbetaling til partner

 

 1. Avtaleperiode og avslutting av partnerforhold

4.1 Avtaleperiode

 1. Avtalen trer i kraft så snart Partneren er godkjent av Mystore.no i Partner Programmet og varer helt til den er avsluttet i henhold til punkt 4.2.
 2. Eventuelle utestående provisjoner/kommisjoner utbetales etter endt avtaleperiode, dersom ikke særlige forhold tilsier noe annet.

4.2 Avslutting

 1. Mystore.no kan avslutte denne avtalen med partner til enhver tid, uansett årsak og uten årsak, effektivt fra partner har fått informasjon om dette.
 2. Partner kan avslutte denne avtalen med Mystore.no til enhver tid, uansett årsak og uten årsak, effektivt fra Mystore.no har fått informasjon om dette.
 3. Svindel eller andre uakseptable forhold fra partner, kan lede til avslutting av avtalen eller deler avtalen.
 4. Mystore.no reserverer retten til å kunne avslutte eller modifisere denne avtalen i sin helhet for alle eller noen partnere. Dette inkluderer også vilkår og betingelser knyttet til utbetalinger. Skulle en større endring forekomme, vil samtlige berørte parter motta informasjon pr. e-post fra Mystore.no innen rimelig tid.
 5. Ved avsluttet avtale, kan ingen deler av avtalen (herunder partnerbutikk, logo, tilgang til tjenester, plattformer, filer o.l.) tas med ut av avtalen eller inn i andre forhold. Skulle en tidligere partner ønske å gjenbruke noen deler av avtalen, må tidligere partner søke om ny partneravtale med Mystore.no.

 

 1. Konfidensiell informasjon

 

Verken Mystore.no eller partner kan gå ut med informasjon om den andre part, jo mindre samtykke er gitt. All informasjon om partene og deres forretning vil være å anse som konfidensiell informasjon, jo mindre noe annet er bekreftet skriftlig.

 

 1. Godkjennelse

Ved å huke av for “Jeg har lest og godkjent vilkår og betingelser knyttet til Mystore.no Partner Program” godkjenner partner herved alle vilkår, betingelser og bestemmelser satt i denne avtalen.