Slik gjør vi handel enklere. Hver dag.

Kontrollpanelet får varslingssenter

I neste uke får kontrollpanelet i Mystore-plattformen et varslingssenter. Varslingssenteret skal brukes til å informere deg som er kunde om viktige endringer i plattformen, nye funksjoner og tjenester, eller hjelpe deg med tips til hvordan du kan bruke Mystore.no på en mer effektiv måte.

Varslingene er plassert til høyre i kontrollpanelets hovedmeny (se: alarm-ikonet). Varslingssenteret er utformet slik at vi hurtig, enkelt og oversiktlig kan levere deg relevant informasjon i form av korte meldinger eller dybdeinformasjon uten at dette skal ta forhindre deg fra å utføre det du egentlig kom til kontrollpanelet for å gjøre.

Noe av veien vil fortsatt bli til mens vi går, men følgende er eksempler på noen av varslene du etterhvert kan forvente å se i kontrollpanelets varslingssenter:

  • Normale varsler: nyheter, brukertips, nye kunder, minimum lagerbeholdning
  • Viktige varsler: funksjonsendringer, systemvarsler, fakturainformasjon m.m.

Andre produktendringer
Sjekk gjerne siden Produktendringer Mystore.no dersom du ønsker en enkel oversikt over ting og tang som vi nyutvikler, videreutvikler, endrer eller fikser på.

Publisert: 21.02.2020

2020-02-20T15:21:27+02:00By |Produktnyheter|