Personvern 2017-12-13T09:23:07+00:00

Personvern på agendaen

Som en tilrettelegger for netthandel er Mystore.no opptatt av at data behandles på en trygg og sikker måte. Mystore.no jobber kontinuerlig med å sikre personvern, nettverk og ny teknologi . Samtidig sørger Mystore.no for å følge all gjeldende lovgivning om personvern og tilrettelegge for at våre kunder gjør det samme.

Vi kan fortelle at Mystore.no er godt i gang med arbeidet å etterfølge de nye personvernreglene fra EU.

Personvern er viktig for bransjen vi jobber i. Krav til innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger er høyt på vår agenda.

Fakta om GDPR:

  • GDPR står for General Data Protection Regulation, og er EUs nye personvernforordning.
  • I hovedsak dreier det seg om innstramminger knyttet til innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger.
  • De nye retningslinjene trer i kraft mai 2018 og gjelder også i Norge.
  • Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger om EU/EØS-borgere må følge reglene.