Serviceavtale2016-11-22T07:52:55+02:00

help-grey1

Serviceavtale

 
I våre butikkløsninger sier vi at support er inkludert i prisen, mange større bedrifter ønsker gjerne mer enn en supportavtale og det har vi løst ved å tilby serviceavtaler. En serviceavtale kan se på som en forlengelse av supportavtalen. Serviceavtalen brukes gjerne av bedrifter som ikke ønsker å ansette egne prosjektledere/webutviklere. Men skulle ønske at de hadde denne kompetansen på huset.
 
 
Først, hva inngår i supportavtalen ?

Support er i utgangspunktet kostnadsfritt, dette gjelder generelle problemer du måtte møte. Konfigurering/arbeid/feilsøking som utføres på forespørsel fra kunden faktureres etter gjeldende satser, minstesum for faktuering er kr 1250,- eks. mva. per påbegynte time.
Hva er så en Serviceavtale?
En serviceavtale starter gjerne der din supportavtale slutter. I supportavtalen inngår support, ikke hjelp til å gjøre endringer, teste, jobbe med integrasjoner eller lignende.
Ved å bruke serviceavtalen vil våre serviceteknikere jobbe på vegne av deg.
Noen gode eksempler på bruk av serviceavtale:
  • Du ønsker å gjøre justeringer i designet i din butikk/ små forbedringer/ testing .
  • Du inngår avtale for bruk av Mypack for levering av varer, men ønsker ikke selv å sette opp integrasjon i henhold til brukerveiledningen. Men ønsker at vi skal sette opp og teste integrasjon på vegne av deg
  • Du ønsker hjelp til å se på mulighetene til å gjøre en utvidelse eller feilsøke en integrasjon mot 3.part
  • Du ønsker at vi skal sette inn en sporingskode fra en 3.part, men ønsker ikke å gjøre dette selv i henhold til brukerveiledningen.
Hva er responstiden på serviceavtalen?
Innen åpningstid er målet at en henvendelse sendt til serviceteamet skal løses samme virkedag. Om vi ikke har kapasitet til det vil vi avtale tid for når vi planlegger å se på saken.
Hvem sitter på serviceteamet?
Serviceteamet bemannes av webutviklere.
Hvordan bruker jeg serviceavtalen og hva koster det?
For å sende inn saker til serviceteamet sender du en e-post til serviceteam@mystore.no
Alle saker som kommer inn faktureres i henhold til medgått tid, og minstesats for å behandle saker er 250,- per påbegynte 15. minutt.
Om en sak er forventet å ta mer enn 3-5 timer vil du få beskjed om dette før jobben starter. Om ikke noe annet er avtalt faktureres du for brukt tid uten at det sendes et tilbud på forhånd.
Er det mulig å få hjelp utenfor åpningstid og i helger?

Utenfor åpningstid kan Kristisk support benyttes.