Slik gjør vi handel enklere. Hver dag.

Slik er nordmenns sosiale medier-vaner

Analysebyrået Ipsos Norge publiserer hvert kvartal oppdaterte tall om nordmenns sosiale medier-vaner. I første kvartal for 2018 er Facebook den største plattformen, men de mister brukere. Snapchat får stadig flere brukere og Instagrams vekst stagnerer.
Facebook

 • Facebook opplever nedgang i antall profiler, fra 3,53 millioner i 4. kvartal i 2017 til 3,48 millioner profiler i 1. kvartal i 2018.
 • 86 prosent oppgir at de er innom Facebook daglig. 1 av 2 bruker Facebook når de ser på TV.
 • 95 prosent av alle mellom 18-29 år har en profil.
 • 75 prosent av de over 60 år bruker Facebook og blant dem bruker 8 av 10 Facebook daglig.

Snapchat

 • Drøye 2,5 millioner nordmenn har Snapchat. 72 prosent av disse er innom daglig og 20 prosent er innom ukentlig.
 • De færreste følger aktører på Snapchat, men én av ti oppgir at de følger bloggere/influencers.
 • 30 prosent av de over 60 år har profil, men de følger i mindre grad kommersielle aktører på plattformen. 9 av 10 svarer at de ikke følger noen aktører.

Instagram

 • 2,24 millioner nordmenn har Instagram. Kun 58 prosent er innom daglig og 25 prosent er innom ukentlig.
 • 55 prosent av brukerne er kvinner. 9 av 10 kvinner under 30 år er på Instagram.
 • 6 av 10 under 30 år bruker Instagram når de reiser med kollektivtransport.

LinkedIn

 • Drøye 1,2 millioner nordmenn har profil på LinkedIn.
 • Kun 11 prosent er innom daglig, 33 prosent ukentlig og 54 prosent månedlig/sjeldnere.
 • Menn er overrepresentert på LinkedIn med hele 62 prosent.
 • Over halvparten av de med 5-årig universitets-/høyskole utdannelse er på LinkedIn.

Twitter

 • Drøye 1,2 millioner har profil på Twitter. 27 prosent bruker plattformen daglig og 26 prosent ukentlig.
 • Menn er overrepresentert på Twitter med 61 prosent.
 • Nesten halvparten av alle under 30 år er på Twitter.

YouTube

 • 3,15 millioner bruker tjenester månedelig eller mer. Nesten 2 millioner har profil (Man behøver ikke å logge inn for å bruke YouTube). 
 • 23 prosent bruker plattformen daglig og 33 prosent ukentlig.
 • Overkant menn med 58 prosent.
 • 6 av 10 menn under 30 år er daglig på YouTube.

Ønsker du mer informasjon om de ulike plattformene, sjekk Ipsos infographics for andel profiler, bruksfrekvens og utvikling.
Trenger du hjelp med annonsering på Google eller Facebook? Ta kontakt med markedsføringsteamet!
 

2018-05-02T09:45:03+02:00By |Markedsføring, Sosiale medier|