Skip to content
Lena Utnes Näs14. mars 2017 11:15:32 CET3 min read

Nordmenn i sosiale medier, 2016

Hva som regnes som sosiale medier i dag kan diskuteres, men vi ser her på den type sosiale medier de fleste av oss kjenner som Facebook, Snapchat og andre delingstjenester, hvor brukere skaper innhold og knyttes sammen med andre brukere. Du har kanskje ikke hørt om “SixDegrees.com“, en tjeneste som anses som den første av denne slags sosiale medier og som la grunnlaget for dagens sosiale medier, med et kort livsløp fra 1997 til 2001.
I dag har nordmenn blitt anerkjent for å være storforbrukere av dagens sosiale medier. Du har sikkert selv likt, delt og fulgt noe de siste 24 timene, eller ser venner som gjør dette støtt og stadig. Vi har her hentet inn og illustrert informasjon om nordmenn i sosiale medier. Vi vil se litt nærmere på følgende:

  • Hvordan nordmenn benytter sosiale medier
  • Hvilke nordmenn som benytter sosiale medier
  • Antall nordmenn på Facebook, sammenlignet med andre land

Antall profiler

Til å begynne med ser vi hvor mange nordmenn som har profiler i ulike medier. Det er klart at Facebook gjør det bra, men kanskje mest overraskende er det høye antallet (som faktisk overgår Facebook) av profiler på YouTube.

Kjønnsfordeling

Vi kan se en tydelig forskjell på kvinner og menn i bruken av sosiale medier. Når det kommer til kvinners bruk av sosiale medier ser vi et mønster i valg av sosiale medier: bildedelingstjenester. Kvinner utgjør 72% av brukermassen på Pinterest, 58% av brukermassen på Instagram og 55% av brukermassen på Snapchat. Menn ser ut til å fokusere mest på medier med fokus på tekst og video. Menn utgjør 65% av brukermassen på Linkedin, 62% av brukermassen på YouTube og 59% av brukermassen på Twitter. Facebook har den jevneste fordelingen med 52% kvinner og 48% menn. Trykk på bildet for å se prosentverdier av kjønnsfordelingen.

 Aldersfordeling

Det er ingen hemmelighet at det er en betydelig aldersfordeling i dagens sosiale medier. En større andel av de eldre har “invadert” Facebook, noe som har presset den yngre garde over til andre tjenester som Snapchat. I tillegg bygger ofte sosiale medier opp sin kritiske brukermasse blant de yngre som er å anse som “innovatører” i adopsjonsprosessen. Den største andelen av alle aldersgrupper er på Facebook (naturligvis, eller hva?), hvorav over 90% av aldersgruppene 18-29 og 30-39 har profil. Det er altså flest av alle aldersgrupper på Facebook, sammelignet med andre medier, men ser vi litt dypere på det og ser på andelene de ulike aldersgruppene utgjør av antall brukere med profil i hver tjeneste, kan vi se at Pinterest er den tjenesten hvor aldersgruppen 18-29 utgjør den største prosentandelen av de med profil, sammelignet med aldersgruppens andel i andre tjenester. Det samme gjelder aldersgruppen 30-39. For aldersgruppen 40-59 er det på Linkedin de utgjør den største prosentandelen, mens for aldersgruppen 60+ er det på Facebook de utgjør den mest betydelige delen av tjenestens profiler.  Trykk på bildet for å se prosentverdier på hvor mange av de ulike aldersgruppene som benytter seg av tjenesten.

Hyppighet

De fleste av oss sjekker sosiale medier daglig, men hvilke tjenester er flest av oss egentlig innom daglig, ukentlig eller sjeldnere? Facebook er den tjenesten med flest brukere innom daglig, mens YouTube ser størst andel av ukentlige besøk og Linkedin er tjenesten med flest brukere som er innom sjeldent. Trykk på bildet for å se prosentverdier.

Facebook-brukere globalt (prosentandel av innbyggertall)

Isolerer vi oss til Facebook, kan vi sammenligne nordmenns bruk av tjenesten med andre land. Vi ser her på brukere i prosentandel av innbyggertall for å gi en bedre sammenligning på tvers av landene. Under ser vi at Norge i 2016 utgjorde det landet med nest flest brukere, etter (noe overraskende) Argentina. Det er ikke så enkelt som at vi på toppen benytter sosiale medier mer enn landene lenger ned. Eksempelvis er flere av Japans innbyggere på Twitter enn Facebook, mens i Russland benytter neste fire ganger så mange Facebook-klonen VK.com, fremfor Facebook.

Facebook-brukere globalt (på verdenskart)

Setter vi opp landene fra listen på et verdenskart, får vi et inntrykk av at landene som benytter Facebook mest er nokså spredt og har tilsynelatende ingen/liten geografisk sammenheng. Min personlige tanke er at graden av bruk varierer grunnet dypere liggende årsaker, men spesielt landenes grad av egne sosiale medier. Hva tror du?

Kilder:

http://ipsos.no/some-tracker
http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/
https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/
https://www.statista.com/statistics/568850/forecast-of-facebook-user-numbers-in-sweden/

avatar

Lena Utnes Näs

Head of Marketing

KOMMENTARER

RELATERTE INNLEGG