Skip to content
Blank 1200 x 450

Nye regler for salgsmarkedsføring i Norge: Det du trenger å vite

Fra 1. oktober 2023 trer den nye markedsføringsloven i kraft som påvirker salgsmarkedsføring i Norge. Disse reglene vil påvirke deg som næringsdrivende.

De nye reglene for salgsmarkedsføring i Norge er et resultat av EUs moderniseringsdirektiv, som Norge har gjennomført i norsk rett. Direktivet har som mål å sikre at forbrukere får mer korrekt informasjon om priser og prisreduksjoner. Det er viktig å merke seg at de nye retningslinjene kun gjelder for salg av varer. Det gjelder ikke for tjenester, kampanjer basert på prissammenligning eller kvantumsrabatter, der det alminnelige forbudet mot villedning av forbrukere fortsatt gjelder.

Hva er så egentlig nytt?

Det mest sentrale begrepet for markedsføring av reduserte priser på varer er "førpris." Jo høyere førprisen lovlig kan være, jo enklere er det å markedsføre tilbud som kundene oppfatter som attraktive. Nå er det den laveste prisen du har tilbudt varen for i løpet av de siste 30 dagene før salget som bestemmer førprisen. I tillegg må du nå informere kundene om hva denne førprisen er. Dette betyr at hvis du gir en rabatt på for eksempel 30%, må du beregne denne rabatten fra den laveste prisen varen har hatt de siste 30 dagene, samtidig som du oppgir hva varen kostet før kampanjen startet. Det er viktig å merke seg at selv om du har tilbudt varen til redusert pris i bare én eneste dag de siste 30 dagene, må denne prisen oppgis som førpris. Det er fremdeles tillatt å annonsere "20% på hele butikken" eller generell "salg" så lenge denne informasjonen er tilgjengelig på produktsiden i nettbutikken.

Progressive salg

Det er imidlertid et unntak fra 30-dagers førprisregelen for såkalte progressive salg. Nå kan du innlede et salg og deretter gradvis øke rabattene i løpet av kampanjeperioden, samtidig som du kan benytte førprisen før kampanjen som et referansepunkt gjennom hele salgsperioden. La oss si at du starter med å tilby en 15% rabatt den første uken (850 kroner fra en tidligere pris på 1000 kroner i løpet av de siste 30 dagene), og deretter øker rabatten til 25% den andre uken (750 kroner).

Kundeklubber ikke lenger unntak

Tidligere var det mulig å gi gode tilbud i kundeklubber uten å påvirke førprisen. Dette er nå endret. Førpris er nå laveste pris som er tilbudt til personer de siste 30 dagene. Dette inkluderer også kundeklubber. Det er imidlertid et unntak for rabatterte salg av en vare ved individuell kundebehandling. Dette betyr at du fortsatt kan gi enkeltkunder rabatter, for eksempel fordi kunden har reklamert eller er misfornøyd.

De viktigste endringene

  • Førpris er nå den laveste prisen som er tilbudt i markedet de siste 30 dagene før salget. Dette betyr at næringsdrivende ikke lenger kan bruke falske eller villedende førpriser for å skape et inntrykk av at det er en større prisreduksjon enn det faktisk er.
  • Det er ikke lenger tillatt å markedsføre salg med generelle utsagn som "20 % på hele butikken" eller "salg" uten å oppgi førpris for den enkelte vare. Dette betyr at næringsdrivende må oppgi førpris for hver enkelt vare som markedsføres som nedsatt.
  • Det er gjort et unntak for såkalt progressivt salg. Dette er salg der rabatten øker utover i salgsperioden. I disse tilfellene kan næringsdrivende bruke førprisen før kampanjestart som førpris.

Hva betyr dette for deg?

  • Du må sikre at du har dokumentasjon på førprisen for alle varer som markedsføres som nedsatte. Dette kan gjøres ved å oppbevare prislister, fakturaer eller andre dokumentasjon som viser hva varen har kostet de siste 30 dagene før salget.
  • Du må oppgi førpris for hver enkelt vare som markedsføres som nedsatt. Dette kan gjøres i markedsføringen, i butikk eller på nettbutikken.
  • Du må være forsiktig med å bruke generelle utsagn som "20 % på hele butikken" eller "salg" uten å oppgi førpris for den enkelte vare. Dette kan tolkes som villedende markedsføring.

I tillegg til disse endringene, har Forbrukertilsynet også utarbeidet en veileder for næringsdrivende om hvordan de skal følge de nye reglene. Veilederen er tilgjengelig på Forbrukertilsynets nettsider.

Konklusjon

De nye reglene for salgsmarkedsføring i Norge er et viktig steg i retning av å sikre at forbrukere får mer korrekt informasjon om priser og prisreduksjoner. Næringsdrivende som følger de nye reglene vil bidra til å skape et mer rettferdig og gjennomsiktig marked.
Er du i tvil om din markedsføring er i overensstemmelse med markedsføringsloven, så kan vi tipse om muligheten til å kontakte Forbrukertilsynet for veiledning.

 

KOMMENTARER

RELATERTE INNLEGG