Skip to content
Lena Utnes Näs13. februar 2017 14:56:17 CET7 min read

10 tips til gode tekster på nett

Uansett om du skriver tekster for å selge dine tjenester, produkter, for butikkens blogg eller annet, vil det å skrive en god tekst på nett bestå av en rekke elementer. Det er viktig å passe på at teksten er gripende, har relevant innhold og er godt oppbygd, men også at den tar høyde for søkemotorer på de rette måtene. Her får du 10 tips som hjelper deg og din tekst å gripe lesere, både på dine sider og fra søkemotorene.

1. Beton det viktigste

Å løfte frem det viktigste kan være nokså lett. Om du selger en tjeneste som sparer kostnader for kundene er det ingen tvil om at sparing er det viktigste. Det kan dog kreve dyp selvinnsikt for å komme frem til en detalj eller salgsargument som er så viktig for din bedrift, og ikke minst kundene, at denne kan betones som den viktigste.

Når det kommer til tekster hvor innholdet er det mest vesentlige, gjelder det å løfte den seksjonen av teksten som vekker mest interesse. Dette må alltid gjøres uansett hvilket emne teksten omhandler.

Å definere hva som er kjernen i ditt budskap er en forutsetning for en god tekst. Dette vil gjøre det tydelig for leseren. Hvordan skal leseren vite hva som er viktig om du ikke er i stand til å se det selv?

2. Bygg en god struktur

Overskriften kan være det eneste den besøkende leser om den ikke er gripende nok. Å skrive en bra overskrift er tett sammenbundet med “viktigste først”-prinsippet. Det som er viktigst skal være med i overskriften. Tenk på at overskriften ofte er teksten andre benytter om de ønsker å linke til siden din.

En god overskrift er kort, begripelig og ærlig. Det lønner seg bare på kort sikt å skrive overskrifter som ikke er tett koblet mot det faktiske innholdet i teksten. Om tjenesten din hjelper kunden å spare, kan du skrive “Spar penger med tjeneste X” i stedet for “Om vår nye tjeneste”.

I innledningen fullfører du overskriften. I vårt eksempel bør det kortfattet fremgå hvordan man faktisk sparer penger og hva tjenesten innebærer. Husk at du her fortsatt jobber med å lokke til videre lesing, ikke å beskrive tjenesten fullt ut.

At innledningen har denne oppgaven er en relativ sak og lenge fungerte den som en sammenfatning av teksten. På nett finnes det faktisk gode argumenter for å ta et steg tilbake og gi innledningen en mer sammenfattende karakter. Det vil gjøre det lettere for leseren å tidlig få oversikt over siden din.

Vi kan si at innledning har jobben med å vekke interesse, samt gi et oversiktlig bilde av teksten.

3. Skriv begripelig

En av de viktigste journalistiske oppgavene er å forklare og gjøre innholdet begripelig for leseren, noe man kan dra nytte av når man skriver for potensielle kunder på nett.
Når vi surfer på nettet har vi en tendens til å følge “minste motstands vei”, noe som gjør behovet for dette enda større på nett. Det holder med ett ubegripelig ord for at vi skal klikke oss tilbake til Google og inn på neste nettside. En tekst som er fylt med vanskelig ord sikrer seg denne effekten.
Synonymordboken er altså et hjelpemiddel, men det viktigste er din ambisjon. Å bytte ut “implementer” med “gjennomfør” er lett, men å finne både konkret og lettlest språk kan være vanskeligere.
Samtidig er det mye å hente ved at du forsøker. Et bra tips er å la noen andre lese teksten før publisering. Du kan selv sikte deg inn på å benytte:
 • korte meninger
 • eksempler

4. Skriv kort

Å skrive kort handler om å våge å gjøre utvalg. “Kill your darlings” er ett passende uttrykk i sammenhengen.
Det er din oppgave å sortere hva som behøver å være med i teksten, ikke leseren. Det betyr at du må være forberedt på å ofre både informasjon og formulering som du kanskje er godt fornøyd med, men som ikke er nødvendig for sammenhengen.
Når vi skriver på nett gis vi større muligheter med å hjelpe leseren gjennom å dele opp teksten på flere sider eller lenke til andre sider. Dette gir gode forutsetninger for å skrive kort om hver del. På denne måten blir det lettere å belyse kun det viktigste, for så å henvise videre for mer informasjon (“les mer her”).

5. Skriv i prioritert rekkefølge

En prioritert rekkefølge innebærer at det viktigste kommer først. Det betyr også at ditt arbeid med å rangere innholdet fortsetter selv etter innledningen.
Det innebærer vanligvis at bakgrunn, relatert materiale, lenker og annen informasjon for virkelige interesserte finnes på slutten av teksten.
 • Vi er vant til tekster med denne strukturen
  Nyhetsjournalistikken begynte med dette som en nødvendighet, da telegraflinjen kunne brytes når som helst. Da fikk teksten denne strukturen, slik at det viktigste kom gjennom – i fallende rekkefølge.
 • Det matcher surferens atferd
  Når vi leter etter informasjon på nett går vi som oftest fra side til side. På disse sidene skumleser vi gjerne starten av teksten for å se om innholdet er relevant for det vi er ute etter. Vi må altså ikke gjemme budskapet på bunnen av siden eller etter mindre interessant innhold.

Å skrive for søkemotorene

6. Målgruppe

I dag skaper søkemotorene et viktig skille mellom nett og andre medier for skribenter. Hvordan du skriver på din side spiller en rolle for hvilken plassering den får i søkemotorenes resultatlister, noe som igjen påvirker hvor mange som finner siden. I tillegg til å ta høyde for de fem første tipsene, bør du også fokusere på målgruppen. Mange ønsker ikke å spesifisere for mye, for å sikre seg interesse (og potensielt salg) fra flest mulig. Men virkeligheten er at du helst vil ha 100% av oppmerksomheten til de  faktisk er interesserte, fremfor 5% av oppmerksomheten til flest mulig. Spesifiser teksten! Skriv fra kundens perspektiv, samt nevn dem. Sparer tjenesten din tid, og er myntet for småbarnsforeldre, kan du fokusere på dette segmentet i teksten, både i eksempler og bilder/illustrasjoner. Ikke bare finner rett målgruppe deg lettere, du holder også lengre på dem.

7. Det går ikke å skrive den “perfekte siden”

Drømmesiden som gir en organisk høy plassering i alle søkemotorer eksisterer dessverre ikke. Selvom alle som er interessert bruker akkurat samme søkeord, vil rangeringen variere. Selvom de ulike tjenestene (som f.eks. Google, Bing, Yahoo) følger mange av de samme prinsippene, skiller de seg i algoritmene. Disse endres i tillegg konstant, noe som gjør det vanskelig å følge med. Men ved å et godt fundament i skrivemåten vil man rangere høyere enn mange andre. Du må bare gi det litt tid.

8. Sidens tittel er viktig

Sidens tittel er en av de faktorene som vanligvis gir stort utslag i rankingen av sidene. Den er også viktig ettersom at den blir til lenketeksten de interesserte ser i søkemotorene.
Sidens tittel er ikke det samme som tekstens tittel. Sidens tittel synes øverst i nettleserens vindu, mens tittelen i teksten vises øverst på selve siden. Siden tittel må derfor være utformet på en måte som gjør at den både er forståelig og interessant frittstående.
I tittelen bør du ha med:
 • de viktigste ordene for innholdet (ref. tips 1)
 • hvem sin side det er, det vil si avsenderen.

 

9. Velg rett nøkkelord

De aller fleste søkeroboter indekserer (“henter inn”) fulltekst. En av faktorene for rankingen er hvor ofte det aktuelle søkeordet blir benyttet i teksten, det er dog alltid viktig å fokusere på nytten fremfor plassering i søkemotorer, da søkemotorene uansett strever etter å vise søkeren de mest relevante resultatene. Dette fremtidssikrer også deres innhold om noe skulle endre i algoritmene. Du som skribent bør altså anvende de ordene som surferne kan tenkes å søke med når de leter etter sider med ditt innhold, det blir derfor desto viktigere å skrive med målgruppen i tankene.

Dette taler også for at du ikke skal være for redd for gjentakelser. Om det finnes et gitt nøkkelord for din tekst – prøv å benytt det ofte. Selvfølgelig med måte. Det må gjentas på slik måte at det ikke ødelegger leseopplevelsen.

Hva et bra nøkkelord er kan man ikke si generelt. Det avhenger helt på ditt innhold. Vi kan derimot gi noen tips om hvordan du kan finne de rette nøkkelordene:

 • Statistikk: Visse statistikktjenester, som Google Analytics, gir en indikasjon på hvilke ord dine besøkende søkte på for å finne din side. Anvender du disse ordene bevisst og konsekvent? Om ikke kan du forbedre din ranking gjennom å endre ordvalg i tekstene.
 • Om du får kommentarer på siden(e): Hva skriver leserne når de spør eller kommenterer om det som publiseres?
 • Er det forskjell på daglig tale og formelle ord? Søkere har en tendens til å bruke daglig tale, fremfor formelle ord.
 • Glem ikke bort det som er åpenbart. Selv om ditt foretaksnavn, bilder, illustrasjoner etc. sier nøyaktig hva din side handler om, må du fortsatt skrive nøkkelordet i teksten. Tekst i bilder og grafikk indekseres ikke.

 

10. Plasser nøkkelordet høyt

Det holder ikke å definere de viktige ordene for innholdet. Som skribent må du også tenke på å skrive dem tidlig i teksten. Mange søkemotorer gir et ord høyere verdig desto tidligere i teksten det plasseres. PS: Det lønner seg ikke å prøve å skjule ulike nøkkelord i teksten. Søkemotorene vil oppdage dette, og utelate siden fra indekseringen.

Som vi har sett kan en velskrevet tekst gi mye gratis. Teksten skal skrives uansett, så ved å skrive denne på en god måte kan vi dra flere nyttefordeler.

avatar

Lena Utnes Näs

Head of Marketing

KOMMENTARER

RELATERTE INNLEGG