Skip to content
Lena Utnes Näs30. april 2019 15:50:05 CEST3 min read

Dette regnestykket bør du ha kontroll på når du skal øke salget i nettbutikken

BLOGGSERIE (2/9): For de fleste betyr økt salg i nettbutikken økt omsetning. Skal du øke salget bør du derfor ha kontroll på følgende regnestykke og variablene det består av. Omsetning = Trafikk x Konverteringsrate x Gjennomsnittlig ordreverdi.
Dette er relativt enkel matematikk, og budskapet er tydelig. Skal du ha økt omsetning så må du enten øke trafikken til nettbutikken, øke gjennomsnittlig ordreverdi eller øke konverteringsraten.
Det aller beste er selvsagt å øke alle tre tingene.

La oss ta for oss begrepene og dykke litt lenger ned i regnestykket.
HVA ER TRAFIKK?
Trafikk er antall besøkende i nettbutikken din. Dette kan enten være besøkende som har vært innom nettbutikken din tidligere på ett eller annet tidspunkt, eller det kan være helt nye besøkende som finner butikken din for første gang.
Trafikken deles videre inn i såkalte økter. En økt er det tidsrommet der en besøkende benytter nettbutikken din. Det er antall økter som er vanlig å bruke når man beregner konverteringsraten.
HVA ER KONVERTERINGSRATE?
Konverteringsraten i en nettbutikk er enkelt forklart prosentandelen av øktene som resulterer i et kjøp. Et annet ord for konverteringsrate er konverteringsfrekvens. For å beregne konverteringsraten i din nettbutikk så trenger du å vite antall økter og antall salg.
Formelen for konverteringsraten er:
Antall salg/Antall økter * 100 =Konverteringsrate
Har du 50 000 økter og 500 salg i perioden så gir dette altså en konverteringsrate på 1% (500/50 000) *100).
Jo flere av dine besøkere som faktisk gjennomfører et kjøp, desto høyere konverteringsrate får du.
HVA BØR KONVERTERINGSRATEN VÆRE?
Dette er et spørsmål vår markedsføringsavdeling ofte får. Svaret er ofte ikke entydig, og kan tidvis være komplekst. Årsaken til det er at svaret kommer an på flere ulike faktorer.
Faktorer som hvor mye trafikk man har inn til siden, hvor relevant trafikken er, hvilken bransje man er i og hvilke produkter man selger. De fleste nettbutikker ligger et sted mellom 0,7% og 3% konverteringsrate. Men igjen, dette avhenger ofte veldig av type produkter og bransje.
HVA ER GJENNOMSNITTLIG ORDREVERDI?
Gjennomsnittlig ordreverdi er enkelt forklart den gjennomsnittlige summen i kroner for hvert salg i butikken din. For å beregne gjennomsnittlig ordreverdi så trenger man kun å dele inntektene på antall ordrer.
Selger du for 100 000 kr i løpet av en måned fordelt på 100 salg, så gir dette en gjennomsnittlig ordreverdi på 1000 kr.
Det er flere ting som påvirker gjennomsnittlig ordreverdi, først og fremst prisen på produktene du selger. Selger du produkter som koster 5000 kr per stk så vil du sannsynligvis ha høyere ordreverdi enn noen som selger produkter til 1000 kr per stk. Har man derimot flere ting i handlekurven så kan likevel ordreverdien være høyere selv om man selger produkter til lavere pris.

 
 
 
 
avatar

Lena Utnes Näs

Head of Marketing

KOMMENTARER

RELATERTE INNLEGG