Logistikk2020-10-22T09:29:08+02:00

Mystore gjør logistikk enklere

Organisering av varelager, innkjøp av varer og mottak av varer er unødvendige tidstyver for deg som driver nettbutikk.

Det skal vi endre på. I løpet av 2020 effektiviserer vi nettbutikk-hverdagen ved å utvikle tjenesten Mystore Logistikk.

Dette er noe av det Mystore Logistikk handler om

InnkjøpInnkjøp

Med tjenesten for innkjøp kan du generere bestillinger basert på resthåndtering, bestillingsrapport og manuelle innkjøpsordrer.
Valg leverandør > finn produktene du vil bestille og send innkjøpet som en PDF.
Du justerer selv antall, innpris og plassering på lagerlokasjon

Manuell innkjøpsordre

I manuelle innkjøpsordre fyller du selv inn de produktene du ønsker å bestille, og det er svært enkelt! Begynn med å velg leverandør og søk deretter opp produktene du vil bestille.

Innpris

Hvert innkjøp kan ha en unik innpris som vil lagres på en unik batch. Mange opplever å få bedre innpriser vel kjøp av større kvanta og vil da kunne gjøre oppmerksom på dette i innkjøpsordren.

Navn på innkjøpsordre

Alle innkjøpsordre starter med PO (procurement order) etterfulgt av av leverandørprefix og deretter en løpende nummerserie. Navner kan overstyres slik at du står fritt til å kalle den hva du måtte ønske.

Leverandørprefix genereres automatisk. Om en leverandør har flere navn vil prefixen bli den første bokstaven i hvert navn og om leverandør kun har ett navn vil prefix være den første og den siste bokstaven.
Eksempel
:
Min Første Leverandør = MFL
Leverandør = LR 

Slette innkjøpsordre

En innkjøpsordre kan alltid slettes så lenge den er i Utkast-stadie.

Autolagring

Etter at du har valgt leverandør starter autolagring. Autolagringen vil lagre innkjøpsordren for hver endring som gjøres slik at ingenting går tapt.

Sende en innkjøpsordre

Når innkjøpsordren er klar er det bare å klikke «Send innkjøpsordre» og en PDF sendes til leverandør.
Etter innkjøpsordren er sendt vil status endres til «Sendt» og knappen som tidligere het «Send innkjøpsordre» vil nå være » Registrer mottak».

Markere som sendt

Vi vet at mange leverandører har egne nettbutikker og ønsker bestillingene inn der. For at du fortsatt skal kunne ha kontroll i Mystore har vi gjort det mulig å markere innkjøpsordre som sendt uten å sende bestillingen til leverandør.
Det betyr at du som butikkeier kan bestille som vanlig i leverandør sin nettbutikk samtidig som du lager en innkjøpsordre i Mystore for å holde kontroll på lager, resthåndtering, priser etc.

Resthåndtering

I første omgang har vi valgt å gjenbruke den opprinnelige resthåndteringen i Mystore, men har gjort noen små endringer.
Tidligere laget man en bestilling ut fra restnoterte varer. Med Mystore Logistikk vil man få valget om å overføre restnoterte varer til en ny innkjøpsordre. Da får man også mulighet til å justere antall og legge til produkter.

Bestillingsrapport

Bestillingsrapporten fungerer som før men i stedet for å sende bestillingen fra selve bestillingsrapporten vil man også her overføre produktene til en ny innkjøpsordre slik at man kan justere på antall og legge til produkter som ikke ble foreslått av bestillingsrapporten.

Produktvideo

Mystore Logistikk - Innkjøp

Mystore Logistikk - Mottak

Mottak

Mottak lar deg ta imot hele eller deler av en innkjøpsordre og plassere varene på ønsket lokasjon.
Tjenesten innholder også håndtering av restnoterte produkter.

Motta varer

Du bestemmer selv om du vil motta hele eller deler av en innkjøpsordre. Ved mottak av alle varer er det kun tre tastetrykk så er alt levert inn.
Om du velger å motta bare enkelte varer vil disse legge seg i en egen oversikt slik at du enkelt kan se hva som er mottatt og hva du fortsatt venter på.

Redigere antall

Før mottak kan du åpne innkjøpsordre i redigeringsmodus for å  justere antall. F.eks. om du har bestilt 10 av en vare men leverandør bare kan levere 8. Da kan antall bestilt justeres ned slik at innkjøpsordren kan sluttføres.

Innpris

Ved mottak kan du justere innpris på produktene ved behov.

Lokasjon

Feltet er forhåndsutfylt med den lokasjonen som ble valgt ved oppretting av innkjøpsordre, men du har ved mottak muligheten til å overstyre dette valget om produktet skal plasseres en annen plass.

Automatisk behandling av ordrer

Om ett eller flere produkter er bestilt på bakgrunn av en resthåndtering vil ordren som blir komplett ved mottak automatisk flyttes til en valgfri ordrestatus.
Hvilken ordrestatus dette er kan velges av butikken, settes som en standard og eventuelt overstyres ved mottak.
F.eks. kan man ha en ordrestatus som heter «Varer mottatt» hvor komplette ordrer flyttes til for videre behandling.

Produktvideo

Mystore Logistikk - Mottak

FAQ

Vi skjønner godt at logistikk-tjenesten virker spennende, men du må fortsatt smøre deg med litt tålmodighet før du kan ta den i bruk. Tjenesten krever en betydelig arbeidsinnsats av våre utviklingsteam, og det er fortsatt et lite stykke igjen før vi er helt i mål. Mystore Logistikk er per juli til testing hos et lite utvalg pilotkunder.

Prisen for Mystore Logistikk er ikke fastsatt. Årsaken til dette er at tjenesten fortsatt er under utvikling og testing.

Siden du står på nå vil bli oppdatert med ytterligere informasjon etterhvert som vi nærmer oss ferdigstilling og lansering av Mystore Logistikk.