Skip to content

Brand Guide

mystore.branding.logo.1200

Velkommen til vår brand guide!

Mystore er en leken bedrift, og tar oss ikke selv så veldig høytidelig. Men når det er sagt, så er det viktig å opprettholde god kvalitet når det gjelder presentasjon av vår merkevare. For at Mystore skal være en sterk og gjenkjennbar merkebare er det viktig at vi er enhetlig og tydelige. Denne siden skal være en ressurs som skal tilrettelegge for at alle i bedriften er med på å bidra til dette.

Her finner du retningslinjer for både for visuelt design, og for kommunikasjon i skriftlig og muntlig form.

I 2022 fikk vår merkevare en ny visuell oppgradering. Les mer om omprofileringen her.

 

Logo

Mystores logo er den primære identifikatoren på vår merkevare og en avgjørende faktor for vår visuelle fremvisning. Det er viktig at logoen er lesbar når den skal vises på forskjellige bakgrunner. 

Hovedlogo

mystoreLogo.SideBySide

 

Visningstyper og oppsett

Mystores logo består av flere visningstyper, som farge, invertert og gråtoner. I tillegg er det retningslinjer for avstand og luft rundt logo.

Last ned filen under for en komplett oversikt over logotyper og retningslinjer.

file-pdf-light-84x84

mystore-logo-display-types.pdf
21,3 MB

 

Ikon

logomark.Mystore

 

Nedlastinger

Last ned logotyper til web og trykk. 

file-pdf-light-84x84

basic-logo-kit.zip
4,2 MB
Inneholder logotyper i .png og .eps

Typografi

Vi bruker to skrifttyper; Ubuntu og Open Sans. Hver har til hensikt å etablere hierarki og å skape rikelige muligheter når vi jobber med tekst. 

 

Ubuntu

Aa
Ubuntu
Regular
Aa
Ubuntu
Medium
Aa
Ubuntu
Bold

 

Open Sans

Aa
Open Sans
Regular
Aa
Open Sans
Medium
Aa
Open Sans
Bold

 

Retningslinjer

Last ned komplett PDF med retningslinjer for Mystores typografi.

file-pdf-light-84x84

mystore-typography.pdf
5,05 MB

Fargeprofil

Fargepaletten skal veilede deg når du lager nye komponenter. Hvis det ikke er noe du gjør, er det likevel nyttig å forstå hvordan de ulike fargene skal brukes. Hvis du lager nye komponenter er det viktig å huske at vi er pliktig til å overholde WCAG 2.1 AA.

 

Primærfarger

 

Teal Blue

HEX
#026B85

 

Deep Cerulean

HEX
#0091A1

 

Blue Chill

HEX
#07A0A8

 

Java

HEX
#1AADB0

 

Fountain Blue

HEX
#6DC5C7

 

Sekundærfarger

 

Sherpa Blue

HEX
#013E52

 

Rain Forest

HEX
#00734D

 

Apple

HEX
#71BF43

 

Citrus

HEX
#9ED604

 

Ripe Lemon

HEX
#F4E114

 

Nøytrale

 

Pitch Black

HEX
#262626

 

Dark Gray

HEX
#6B6B6B

 

Gray

HEX
#8A8A8A

 

Sunny Gray

HEX
#E0E0E0

 

Shining Gray

HEX
#F2F2F2

 

Fargebruk

Eksemplene nedenfor viser kontrastfarger som brukes for vanlig og stor tekst, og for handlingsbaserte grafiske komponenter.

colorsusage-wheel-mystore

 

Retningslinjer

Last ned komplett PDF med retningslinjer for Mystores farger og fargebruk.

file-pdf-light-84x84

mystore-colour-palette.pdf
1,86 MB

Profilering

Nedenfor har vi samlet noen eksempler til profilering, som viser hvordan logoen kan brukes på klær, tilbehør og lignende. 

Brand Bible

Mystore Brand Bible skal tilrettelegge for at Mystore skal være en sterk merkevare, og legger grunnlaget for vår skriftlige og muntlige kommunikasjon. For at Mystore skal være en sterk merkevare må assosiasjonene som knyttes til oss være enhetlige og tydelige. Mystore Brand Bible skal derfor tydelig definere hvem Mystore er, og hvilke assosiasjoner som skal knyttes til vår merkevare. 

Her finner du blant annet hvordan vi beskriver hvem vi er, vår historie, heistale, våre viktigste salgsargumenter og mer.


Mystore Brand Bible skal: 

  • Tilrettelegge for at vi er konsekvent i måten vi snakker om vår merkevare - både muntlig og skriftlig

  • Tilrettelegge for at vi skal kunne knytte positive og riktige assosiasjoner til oss som avsender, slik at vi skiller oss ut i mengden som noe unikt 

  • Være et verktøy som kan brukes til inspirasjon til merkevarebyggende markedsføring for å tiltrekke oss nye kunder

  • Være et oppslagsverk for intern og ekstern bruk, og være enkel å bruke av alle i organisasjonen

 

file-pdf-light-84x84

mystore-brand-bible.pdf
Filen er kun tilgjengelig for Visma-ansatte og krever innlogging.

Mediebank

Mystore har opparbeidet en solid mediebank med bilder og video for bruk i markedsføring.  

 

google-drive

Åpne mediebank i Google Drive
Filen er kun tilgjengelig for Visma-ansatte og krever innlogging.